"Oē-kà-chō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Oē-kà-chō''', mā thang kiò chò '''hoē-kà-chō''', sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it. {{Seng-chō}} Category:Seng-chō ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Oē-kà-chō''', mā thang kiò chò '''hoē-kà-chō''', sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it. {{Seng-chō}} Category:Seng-chō ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者