"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1666298 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q1574101, Q1581727 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q1666298 ê P585 kì-lio̍k)
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[2005 nî Moldova gī-hōe soán-kí|Moldova gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Lo̍k-ūi-kok gī-hōe soán-kí|Lo̍k-ūi-kok gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Liechtenstein gī-hōe soán-kí|Liechtenstein gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Chheⁿ-tē gī-hōe soán-kí|Chheⁿ-tē gī-hōe soán-kí]].
* [[2005 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
 
==Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ko͘ Chín-hú]].