"Titania (oē-chheⁿ)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Titania''' sī [[Thian-ông-chheⁿ]] siāng toā ê [[oē-chheⁿ]], sī 1787 nî [[William Herschel]] só͘ hoat-hiān. I ê [[ti̍t-kèng]] ū 1578 kong-lí.
 
{{Thian-ông-chheⁿ ê oē-chheⁿ}}
{{stub}}
 
匿名使用者