"Ngô͘-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
'''Ngô͘-hong-giân''' ([[hôa-bûn]]: 吳語) sī [[hàn-gí]] ê hun-chi,chú-iàu chāi [[Chiat-kang]],[[Siōng-hái]] thong-hêng.I sī sè-kài siāng-tōa ê hui-koaⁿ-hong gí-giân,sú-iōng-chiá iak ū 7700 bān,chāi sè-kài siāng pâi-tē-cha̍p.ū-miâ ê [[siáu-soat]] ''hái-siāng-hoe-lia̍t-tōan'' ê tùi-pe̍h chiū-sī iōng ngô͘-hong-giân siá-sêng.
[[Category:Gí-giân]]
{{Interwiki|code=wuu}}