"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (Kā gê-khún-pan kái-chò khí-khún-pan)
 
*Khí-hōaⁿ-téng kap khí-hōaⁿ-té '''[[khí-tái]]''' (齒滓, 齒石, 牙結石; ''calculus'') chho·-chho· ê piáu-bīn gâu khā [[sè-khún]].
*'''[[Khí-kut-chit]] [[khí-iū-chit]] kau-kài''' (齒骨質牙釉質交界; ''cementoenamel junction'') mā siâng-chāi ū khah chho· ê só·-chāi, pau-koah [[khí-iū-chit- chu|khí -iū-chit thūt-chhut]](''projections'') kap [[khí-iū-chit- chu]](''pearls'')
*'''Chhùi-khí ê li̍h-phāng kap hoat-io̍k kau''' (''fissures and grooves'') : lap--lo̍h-khì ê só·-chāi gâu khā thái-ko.
*'''Khí-kún-pō· kap khí-kin chiù-khí''' (齒頸部佮齒根蛀齒; ''cervical and root caries''): Chiù-khang sī tûn-chek toa-liōng khí-khún-pan ê chúi-khò·.
1,356

次編輯