"Ò-tē-lī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Ò-tē-lī ê Tek-gí miâ-jī hō-chò ''Österreich'', ì-sù sī "Tang-hng ê kok". Tī [[Sîn-sèng Roma Tè-kok]] sî-tāi, in-ūi chia sī tī tè-kok ê tang-pêng, só͘-í hō-chò chia miâ-jī.
 
Chi̍t kóa Hō-ló-ōe sû-tián lāi ké-soeh Ò-tē-lī ia̍h ū '''Tāi Ò-su-má-ka-kok''' ê kóng-hoat.<ref>{{cite tjtst|title=大澳斯馬加國|id=56863}}</ref><ref>{{cite dictionary|title=Austria |dictionary=English and Chinese dictionary of the Amoy dialect|author=John Macgowan|year=1883|url=https://archive.org/stream/cu31924023550878#page/n39/mode/2up}}
</ref> Chóng-sī chi̍t-ê miâ giâm-keh ê ì-sù sī í-chá Ò-tē-lī pun khoân hō͘ Hiong-gâ-lī sán-seng ê "[[Ò-Hiong Tè-kok]]".