"Sèng-pia̍t jī-hun-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Sèng-pia̍t jī-goân-sèng chit ia̍h khì Sèng-pia̍t jī-hun-sèng
'''Sèng-pia̍t jī-goânhun-sèng''' ([[Eng-gí]]: ''gender binary'') sī kóng chiong [[sèng-pia̍t]] hun chò [[cha-po͘]] kap [[cha-bó͘]] nn̄g khoán hun-iá. Che sī chi̍t khoán it-poaⁿ ê khu-hun hong-sek.
 
Ū chi̍t kóa bûn-hòa sī thoân-thóng siōng to̍h ū hui jī-goânhun ê sèng-pia̍t; nā kin-sè mā ū í ha̍k-su̍t lí-lūn chò ki-chhó͘ ê tùi [[hui-jī-goânhun sèng-pia̍t]] ê chú-tiuⁿ.
 
{{stub}}