"Kó͘-tián kó͘-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:Parthenon_from_west.jpg|thumb|[[Parthenon]], Kó͘ Hi-lia̍p kiàn-tio̍k.]]
 
'''Kó͘-tián kó͘-tāi''' ([[Eng-gí]]: ''classical antiquity'') mā kiò '''kó͘-tián sî-tāi''', sī [[Tē-tiong-hái]] hū-kīn ê [[bûn-hòa]] kiam [[le̍k-sú]] sî-kî. Lāi-té siāng chú-iàu ê bûn-bêng sī [[kó͘-tāi Hi-lia̍p]] kap [[kó͘-tāi Lô-má]], in ē-sài ha̍p chheng [[Hi-lia̍p Lô-má]], tùi [[Au-chiu]], [[Pak Hui-chiu]] kap [[Sai-lâm A-chiu]] kau-liû chin chia̍p kap éng-hióng chin chhim.
 
Chêng 8 kàu 7 sè-kí [[Homer]] sú-si só͘ kì-lio̍k ê sî-tāi ē-tàng sǹg sī kó͘-tián kó͘-tāi ê khai-sí, keng-kòe [[Ki-tok-kàu]] ê heng-khí kap [[Lô-má Tè-kok]] ê soe-jio̍k (5 sè-kí) liáu-āu, sòa--lo̍h-lâi sī chia kó͘-tián bûn-hòa soe-bî ê [[Āu-kî Kó͘-tāi]] (''late antiquity'', 300 nî - 600 nî), koh kòe chio̍h sī [[Chá-kî Tiong-sè-kí]] (600 nî - 1000 nî).