"Africa (Lô-má séng-hūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Lô-má cheng-ho̍k Carthage liáu-āu, chêng 146 nî kiàn-li̍p khí '''Africa''' hêng-séng. Āu-bóe koh ùi āu 46 nî chó-iū chiong [[Tunisia]] tē-khu sin siat chò [[Africa Vetus]] séng; chiong [[Numidia]] tē-khu siat chò [[Africa Nova]] séng.
 
Kàu [[Augustus]] chú-chèng sî-kî, chia nn̄g séng chia̍hchiah ha̍p chò ''Africa proconsularis'' chi̍t séng.
 
== Chham-khó ==