"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== It-chhù Tāi-chiàn ==
Tùi kun-hāu chut-gia̍p liáu-āu, siàu-ùi (Second lieutenant) Eisenhower tī Texas kap [[Georgia|Gerogia]] ho̍k-bū. Bí-kok chham-ka It-chhù Tāi-chiàn ê sî, koh hong phài khì Kansas. 1918 nî, choán khí Maryland.
 
== Jī-chhù Tāi-chiàn ==
匿名使用者