"1643 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q630992 ê P585 kì-lio̍k
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
~ (Chiàu Q630992 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[5 goe̍h 16 ji̍t]]: Eng-kok ê ông-ka-phài kap gī-hōe-phài hoat-seng [[Stratton Chiàn-tò͘]].
=== ChhutBô ji̍t- ===
== JînChhut-bu̍t ==
 
== Jîn-bu̍t ==
=== Chhut-sì ===
* [[1 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Isaac Newton]], Eng-lân Ông-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka. Liân-ha̍p Ông-kok kok-hōe gī-oân.
=== Kòe-sin ===
 
* [[9 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Hông Thài-ke̍k]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Tiong-kok Hông-tè.
[[Category:1640 nî-tāi]]