"1643 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569(ia̍h gōa-lâi chu-liāu)/P106/P27/P39 ka-thiam)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
== Chhut-sì ==
* [[1 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Isaac Newton]], Eng-lân Ông-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka. Liân-ha̍p Ông-kok kok-hōe gī-oân.
* [[2 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Ahmed 2-sè]], Osman Tè-kok chèng-tī-chiá. Osman Tè-kok ê Sultan. [[1695 nî]] kòe-sin.
* [[10 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Bahadur Shah 1-sè]], Mogul Tè-kok lâng. Mogul hông-tè. [[1712 nî]] kòe-sin.
== Kòe-sin ==