"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (Chiàu Q652604 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[4 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Saul Bellow]], Bí-kok chok-ka.
* [[5 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Frank Gorshin]], Bí-kok ián-oân.
* [[6 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Ko Gio̍k-sū]]. Tâi-pak-chhī-tiúⁿ. [[1913 nî]] chhut-sì.
* [[6 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Paul Winchell]], Bí-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Evan Hunter]], Bí-kok siáu-soat-ka.