"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[5 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Lí Hông-chì]], Tiong-kok lâng.
* [[6 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Khattiya Sawasdipol]], Thài-kok chok-ka.
* [[6 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Tân Kiàn-jîn]], Tâi-oân e̍k-ha̍k-ka.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Geoffrey Rush]], Australia ián-oân.
* [[7 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Anjelica Huston]], Bí-kok tiān-sī ián-oân.
* [[10 goe̍h 26 ji̍t]]: [[Lîm Hông-chong]].
* [[11 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Vera Fischer]], Pa-se ián-oân.
* [[12 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Lîm Choân]], Tâi-oân chèng-tī-chiá. Hêng-chèngg-īⁿ Tiúⁿ.
=== Bô ji̍t-kî ===
== Kòe-sin ==