"Tan-sûn phang-hiuⁿ khoân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tan-sûn phang-hiuⁿ-cho̍k hoà-ha̍p-bu̍t''' (單純芳香族化合物; ''simple aromatic ring'') sī chi̍t lūi iú-ki ê phang-hiuⁿ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tan-sûn phang-hiuⁿ-cho̍k hoà-ha̍p-bu̍tkhoân''' (單純芳香族化合物; ''simple aromatic ring'') sī chi̍t lūi [[iú-ki hoà-ha̍k|iú-ki]] ê [[phang-hiuⁿ khoân|phang-hiuⁿ]] [[hoà-ha̍p-bu̍t]]. In tī hoà-ha̍k-siōng ê te̍k-sek sī lóng hâm-iú [[kiōng-ia̍h-hē|kiōng-ia̍h]] ê pêⁿ-bīn khoân-chōng thé-hē. tiánTián-hêng ê tan-sûn phang-hiuⁿ-cho̍k hoà-ha̍p-bu̍t ūkhoânū [[benzene|peⁿ-chìn]] kap [[indole|ín-tó]].
[[Category:Phang-hiuⁿ-cho̍k hoà-ha̍p-bu̍t]]
11,927

次編輯