"Tan-sûn phang-hiuⁿ khoân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
'''Tan-sûn phang-hiuⁿ khoân''' (單純芳香環; ''simple aromatic ring'') sī chi̍t lūi [[iú-ki hoà-ha̍k|iú-ki]] ê [[phang-hiuⁿ khoân|phang-hiuⁿ]] [[hoà-ha̍p-bu̍t]]. In tī hoà-ha̍k-siōng ê te̍k-sek sī lóng hâm-iú [[kiōng-ia̍h-hē|kiōng-ia̍h]] ê pêⁿ-bīn khoân-chōng thé-hē. Tián-hêng ê tan-sûn phang-hiuⁿ khoânū [[benzene|peⁿ-chìn]] kap [[indole|ín-tó]].
[[Category:Phang-hiuⁿ-cho̍k hoà-ha̍p-bu̍t]]
11,927

次編輯