"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[2 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Leslie Nielsen]], Canada ián-oân.
* [[3 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Alan Greenspan]], Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka. Liân-pang Chún-pī Chú-se̍k.
* [[3 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Jerry Lewis]], Bí-kok ián-oân.
* [[3 goe̍h 31 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[4 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Virgil Ivan Grissom]], Bí-kok thài-khong-jîn.
* [[12 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Robert Osserman]], Bí-kok sò͘-ha̍k-ka.
=== Bô ji̍t-kî ===
 
== Kòe-sin ==
* [[5 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Mehmed 6-sè]], Osman Tè-kok chèng-tī-chiá. Osman Tè-kok ê Sultan. [[1861 nî]] chhut-sì.