"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[7 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Koeh Tek-hoâi]], Ìn-nî-lâng.
* [[7 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Arnold Schönberg]], Tang-kok chok-khek-ka.
* [[7 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Andrew Caldecott]], Liân-ha̍p Ông-kok lâng. Hiong-káng Chóng-tok. [[1884 nî]] chhut-sì.
* [[10 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Henrietta Lacks]], Bí-kok chò-si̍t-lâng.
=== Bô ji̍t-kî ===