"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q624016 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (Chiàu Q624016 ê P585 kì-lio̍k)
{{main|1971 nî 12 goe̍h}}
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[1971 nî Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí|Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí]].
* [[1971 nî Uruguay chóng soán-kí|Uruguay chóng soán-kí]].
* [[1971 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
 
* [[Stanford kaⁿ-ga̍k si̍t-giām]] (Stanford prison experiment), gián-kiù kaⁿ-siû kap koán-lí-goân ê sim-lí-ha̍k gián-kiù.
 
== Chhut-sì ==
* [[1 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Jeremy Renner]], Bí-kok ián-oân.