"Lāu-pē" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:Father and son 27.jpg|right|250px|thumb|Lāu-pē kap [[kiáⁿ]]]]
'''Pē''' (父;爸), [[bûn-giân]]: '''hū'''(父) sī [[pē-bú]] tiong ê [[cha-po͘]] [[sī-toā]], chiū sī seng-io̍k ka-kī ê cha-po͘-lâng. Tī it-poaⁿ ê seng-oa̍h tiong, ē iōng '''lāu-pē''' (老) lâi chheng-hō chit ūi sī-toā. Lēng-goā, khah-kán-tan ê iōng-hoat, iā ē-tàng iōng '''pah''' (爸) ia̍h-sī '''a-pah''' (阿爸).
[[Category:Cha-po͘ hiat-chhin]]
[[Category:Ka-cho̍k]]
363

次編輯