"Lance Armstrong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Chū-lián-chhia soán-chhiú为Thih-bé soán-chhiú
~ (机器人:变更分类To̍k-lián-chhia soán-chhiú为Chū-lián-chhia soán-chhiú)
~ (机器人:变更分类Chū-lián-chhia soán-chhiú为Thih-bé soán-chhiú)
 
{{DEFAULTSORT:Armstrong, Lance}}
 
[[Lūi-pia̍t:ChūThih-lián-chhia soán-chhiú]]
[[Lūi-pia̍t:Bí-kok ūn-tōng soán-chhiú]]