"Lūi-pia̍t:Kau-thong kang-khū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:修正双重重定向至Lūi-pia̍t:Ūn-su khì-kū
(Luuvabot sóa Lūi-pia̍t:Kau-thong kang-khū chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Kau-thong khì-kū:机器人:变更分类Kau-thong kang-khū为Kau-thong khì-kū)
 
~ (机器人:修正双重重定向至Lūi-pia̍t:Ūn-su khì-kū
#重新導向 [[:Lūi-pia̍t:KauŪn-thongsu khì-kū]]
32,129

次編輯