"Pín-chiam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Sok-ân ke-si为Sok-ân-mi̍h
~ (removed Category:Ke-si; added Category:Sok-ân ke-si using HotCat
~ (机器人:变更分类Sok-ân ke-si为Sok-ân-mi̍h)
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Sok-ân ke-simi̍h]]