"Im-iông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tiong-kok bûn-hoà为Tiong-kok bûn-hòa
~
~ (机器人:变更分类Tiong-kok bûn-hoà为Tiong-kok bûn-hòa)
[[File:Yin yang.svg|right|225px|thumb|Tāi-piáu tio̍h im-iông ê [[im-iông-tô͘]].]]
'''Im-iông''' (陰陽) sī kó͘-chá [[Tiong-kok]] jîn-bîn ê [[chū-jiân|chū-jiân-koan]]. Kó͘-chá-lâng koan-chhat tio̍h [[chū-jiân|chū-jiân-kài]] kok-chióng tùi-li̍p koh sio-koan-liân ê [[chū-jiân|tāi-chū-jiân]] hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ thian-tē, ji̍t-goa̍t, tiù-iā (晝夜), sú-hân (暑寒), lâm-lú kap téng-ē téng-téng; in-chhú, iōng [[tiat-ha̍k]] ê su-sióng lâi kui-lia̍p chhut im-iông ê kài-liām.
 
[[Category:E̍k-keng]]
[[CategoryLūi-pia̍t:E̍k-keng]]
[[Lūi-pia̍t:Hû-hō]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tiong-kok bûn-hoàhòa]]