"Iú-hān kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Iú-hān kong-si''' (有限公司)''' sī kóng sêng-goân ê chek-jīm chè-hān tī in tùi kong-si ê tâu-chu ([[kó͘-hūn]]) ia̍h sī [[pó-chèng]] chi lāi ê kong-si.
 
== Siong-koan ==