"Wikipedia:Wiki kà-kî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Wiki kà-kî''' sī chi̍t ūi wikipedian pit-su chiām-sî lī-khui Wikipedia ê chi̍t toāⁿ sî-kan. Category:Wikipedia ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Wiki kà-kî''' sī chi̍t ūi [[wikipedian]] pit-su chiām-sî lī-khui [[Wikipedia]] ê chi̍t toāⁿ sî-kan.
[[Category:Wikipedia koán-lí]]