"Cheng-sîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Cheng-sîn''', ū sî kóng '''lêng''' (靈) ia̍h '''sîn''' (神), chiàu bô-kâng tiûⁿ-ha̍p ū bô-kâng ê kóng-hoat kap ì-gī, chú-iàu sī chi̍t kh... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Cheng-sîn''', ū sî kóng '''lêng''' (靈) ia̍h '''sîn''' (神), chiàu bô-kâng tiûⁿ-ha̍p ū bô-kâng ê kóng-hoat kap ì-gī, chú-iàu sī chi̍t khoán siong-tùi bu̍t-chi̍t sin-thé ê khài-liām, ia̍h sī tùi sin-thé chōng-hóng ê hêng-iông. It-poaⁿ sī kóng pí-lūn chi̍t-ê lâng bah-thé chi gōa ê chûn-chāi, ia̍h sī i-ê thâu-náu oa̍h-tāng, he̍k-chiá thé-le̍k.
 
{{stub}}