"Hyde Kong-hn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb| '''Hyde Kong-hn̂g''' (Eng-gí: ''Hyde Park'') sī Lûn-tun chhī lāi siāng tōa ê kong-hn̂g, ia̍h sī... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb| '''Hyde Kong-hn̂g''' (Eng-gí: ''Hyde Park'') sī Lûn-tun chhī lāi siāng tōa ê kong-hn̂g, ia̍h sī... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)