"Chheng-chin-sī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Hôe-kàu为I-su-lân-kàu
('''Chheng-chin-sī''' sī Hôe-kàu sìn-tô͘ chè-lé pài sîn ê tiûⁿ-só͘. {{stub}} Category:Hôe-kàu ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Hôe-kàu为I-su-lân-kàu)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:HôeI-su-lân-kàu]]