"Thó-lūn:Thài-pêng-iûⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
 
==太平洋==
'''太平洋''' (對[[西班牙語]] ''Pacífico'' 來的) 是全世界上大的"[[水|水身]]",所佔的面積是1.797 億平方公里,也就是[[地球]]的三分之一,伊的南北長約略15,500公里,對[[北極]]的[[白令海]]到[[南極]][[羅斯海]]的墘,東西向上闊是佇5度緯度,有19,800公里,對[[印尼]]到[[哥倫比亞]],西爿的極點一般認定是[[馬六甲海峽]],地球表面上蓋下的所在([[馬里亞納海溝]])佇太平洋海底。
[[Image:PacificoceanPacific Ocean - en.PNGpng|right|太平洋]]
 
太平洋有25,000粒島嶼,比其他大海合起來更加濟个,大部份佇[[赤道]]以南。
匿名使用者