"Bí-kok Kok-bū Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Bí-kok chèng-hú为Bí-kok ê chèng-hú
~ (机器人:变更分类Bí-kok chèng-hú为Bí-kok ê chèng-hú)
*[[Bí-kok Kok-bū Pō͘-tiúⁿ]]
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Bí-kok ê chèng-hú]]
[[Lūi-pia̍t:Bí-kok Kok-bū-pō͘|*]]