"Lūi-pia̍t:Bí-kok Kok-hông Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Bí-kok chèng-hú为Bí-kok ê chèng-hú
Category:Bí-kok chèng-hú ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Bí-kok chèng-hú为Bí-kok ê chèng-hú)
[[CategoryLūi-pia̍t:Bí-kok ê chèng-hú]]