"Hu̍t-thn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hu̍t-thn̂g''' (Eng-gí: ''ribose'' "lái-bo-suh") sī chi̍t lūi thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, ki-pún ê hòa-ha̍k-sek sī C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hu̍t-thn̂g''' (Eng-gí: ''ribose'' "lái-bo-suh") sī chi̍t lūi thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, ki-pún ê hòa-ha̍k-sek sī C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)