"Chheng-chin-sī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hôe-kàu为I-su-lân-kàu)
[[File:Taichung Mosque.JPG|thumb|Chheng-chin-sī]]
 
'''Chheng-chin-sī''' sī [[Hôe-kàu]] sìn-tô͘ chè-lé pài sîn ê tiûⁿ-só͘.
 
108

次編輯