"Edo sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Ji̍t-pún le̍k-sú}}
[[File:Fujimiyagura edojyo.JPG|right|250px|thumb|[[Edo-siâⁿ]].]]
'''Edo sî-tāi''' ({{lang|ja|江戸時代 / えどじだい}}), iū-koh hō-chòe '''Tokugawa sî-tāi''' ({{lang|ja|徳川時代}}), sī chi̍t-ê iû [[Tokugawa bō͘-hú]] thóng-tī ê [[Ji̍t-pún le̍k-sú]] sî-tāi. Ùi [[Khèng-tiông]] 8 nî (1603 nî) khai-sí, [[Tokugawa Ieyasu]] chiâⁿ-chòe [[cheng-î tāi-chiong-kun]], tī [[Kang-hō͘]] siat-li̍p [[bō͘-hú]]; [[Khèng-èng]] 3 nî (1867 nî), [[Tokugawa Yoshinobu]] [[tāi-chèng hōng-hôan]] liáu-āu kiat-sok, chêng-āu lóng-chóng thóng-tī [[Ji̍t-pún]] 264 nî.
7,133

次編輯