"Bí-kok Kok-bū Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Hō-miâ ==
1789 nî 9 goe̍h 15, Bí-kok kok-hōe thong-kòe chi̍t hāng hoat-àn, lāi-bīn pau-koat kā chìn-chêng ê Gōa-bǔ-pō͘ (''Department of Foreign Affairs'') kái miâ chò Kok-bū-pō͘, che chú-iàu sī phòe-ha̍p tong-sî chi̍t kóa kok-lāi sū-bū hông chí phài hō͘ pún pō͘-mn̂g. Hia ê tāi-chì pau-koat ū hoat-pò͘ kap pó-koán Bí-kok hoat-lu̍t, chún-pī chóng-thóng chí-phài-jîn téng chē khoán kì-lio̍k khang-khòe. Hiān-chāi iáu koh î-chhî ê ū [[Tōa-chiong]] (''Great Seal'') ê pó-chûn; [[Pe̍h-kiong]] ê lé-gî gî-sek kong-lêng téng sū.<ref>{{cite web|title=Why is the Department called the Department of State?|url=https://history.state.gov/about/faq/why-called-state|accessdate=2017-01-25|work=Office of the Historian|publishepublisher=Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State}}</ref>
 
== Chham-khó ==