拍開主題選單

變更

~
Andes Soaⁿ-me̍h khòng bah hong-hù, te̍k-pia̍t sī tâng khòng, sè-kài siōng toā--ê toē-ē tâng khòng chhái khòng-tiûⁿ chiū tī chit ê soaⁿ-me̍h tiong, chāi-tē té chhim ta̍t 1200 bí, chhái-khòng khiⁿ-tō chóng-tiúⁿ chhiau-koè 2000 kong-lí.
 
[[Category:SoaⁿLâm Bí-chiu ê soaⁿ-me̍h]]
11,532

次編輯