"Go-Yôzei Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Hō͘-iông-sêng Thian-hông chit ia̍h khì Go-yôzei Thian-hông
[[File:Emperor Go-Yōzei2.jpg|right|200px|thumb|Hō͘Go-iông-sêngyôzei Thian-hông]]
{{nihongo|'''Hō͘Go-iông-sêngyôzei Thian-hông''' ([[Hàn-jī]]: |後陽成天皇; [[khá-nah]]: |hg=ごようぜいてんのう|holo=Hō͘-iông-sêng <sup>''Thian-hông|Go-yōzei Tennō''</sup>; |extra={{bd|1571 nî|12 goe̍h 31 ji̍t|1617 nî|9 goe̍h 25 ji̍t|Thian-hông}})}} sī tī [[An-thó͘ Thô͘-san sî-tāi]] boa̍t-kî kap [[Kang-hō͘ sî-tāi]] chho͘-kî chāi-ūi ê [[thian-hông]] ([[1586 nî]] [[12 goe̍h 17 ji̍t]] chì [[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]]); i sī tē-107 tāi thian-hông. Hō͘Go-iông-sêngyôzei Thian-hông pún-miâ '''Hô-jînKazuhito''' (和仁 / かずひと <sup>''Kazuhito''</sup>), [[1598 nî]] kái-miâ '''Chiu-jînKatahito''' (周仁 / かたひと <sup>''Katahito''</sup>).
{{ji̍t-pún thian-hông|[[Chèng-chheng-teng Thian-hông|Chèng-chheng-teng]]|Hō͘-iông-sêng|[[Hō͘-súi-bóe Thian-hông|Hō͘-súi-bóe]]}}
{{Lektai Thianhong}}
6,639

次編輯