"Ài-ní-lân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Hō-miâ ==
''Ireland'' tī Hō-ló-ōe ê [[im-e̍k-gí|im-e̍k]] ū ēng '''Ài-ní-lân'''.<ref>{{cite journal|title=Kek-lân-su-tun Cháiⁿ-siòng ê sió-toān|url=http://ip194097.ntcu.edu.tw/memory/tgb/thak.asp?id=281&page=6|journal=Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò|date=1898 nî 8 goe̍h|quote=[...] in-ūi Ài-ní-lân Thian-chú-kàu ê sîn-hū kóng-khí [...]}}</ref> Che tùi-èng ê Hàn-jī kap Hôa-gí koàn-sì ê hoan-e̍k sio-siânsiâng. Lēng-gōa nā tī Ji̍t-gí ê ''Airurando'' (アイルランド) tùi-èng ê Hàn-jī-sû sī '''Ài-lân''' (愛蘭).<ref>{{cite dictionary|dictionary=大辞林 第三版|url=https://kotobank.jp/word/%E6%84%9B%E8%98%AD-421979|title=アイルランド【愛蘭】|accessdate=2017-02-18}}</ref>
 
== Tē-lí ==