"Ài-ní-lân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Hō-miâ ==
''Ireland'' tī Hō-ló-ōe ê [[im-e̍k-gí|im-e̍k]] ū ēng '''Ài-ní-lân'''<ref>{{cite journal|title=Kek-lân-su-tun Cháiⁿ-siòng ê sió-toān|url=http://ip194097.ntcu.edu.tw/memory/tgb/thak.asp?id=281&page=6|journal=Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò|date=1898 nî 8 goe̍h|quote=[...] in-ūi Ài-ní-lân Thian-chú-kàu ê sîn-hū kóng-khí [...]}}</ref> (-jíⁿ-) he̍k-chiá '''Ai-jíⁿ-lân'''<ref>{{cite book|title=Tē-lí Kàu-kho-su Koàn Jī|url=http://ip194097.ntcu.edu.tw/memory/TGB/thak.asp?id=111&page=11|chapter=Tē 11 khò. Cho̍k-lūi}}</ref>, '''Ji̍t-jíⁿ-lân'''<ref>{{cite dictionary|title=Ireland |dictionary=English and Chinese dictionary of the Amoy dialect|author=John Macgowan|year=1883|url=https://archive.org/stream/cu31924023550878#page/n159/mode/2up/search/Ireland}}</ref>{{#tag:ref|''ní'' kap ''jíⁿ'' nn̄g im lóng sī Hàn-jī 耳 he̍k-chiá 爾 ê tha̍k-im|group=N}}. Che tùi-èng ê Hàn-jī kap Hôa-gí koàn-sì ê hoan-e̍k sio-siâng. Lēng-gōa nā tī Ji̍t-gí ê ''Airurando'' (アイルランド) tùi-èng ê Hàn-jī-sû sī '''Ài-lân''' (愛蘭).<ref>{{cite dictionary|dictionary=大辞林 第三版|url=https://kotobank.jp/word/%E6%84%9B%E8%98%AD-421979|title=アイルランド【愛蘭】|accessdate=2017-02-18}}</ref>
 
== Tē-lí ==