"Alameda Kūn (California)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Contra Costa Kūn (California)|Contra Costa Kūn]], [[San Mateo Kūn (California)|San Mateo Kūn]], [[San Joaquin Kūn (California)|San Joaquin Kūn]], [[Stanislaus Kūn (California)|Stanislaus Kūn]], [[Santa Clara Kūn (California)|Santa Clara Kūn]], [[San Francisco|San Francisco]].
 
== Jîn-kháu ==
Alameda Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 1,513,527 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 1,578,891.
 
==Chham-khó chu-liāu==