"Volusia Kūn (Florida)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Flagler Kūn (Florida)|Flagler Kūn]], [[Seminole Kūn (Florida)|Seminole Kūn]], [[Brevard Kūn (Florida)|Brevard Kūn]], [[Orange Kūn (Florida)|Orange Kūn]], [[Lake Kūn (Florida)|Lake Kūn]], [[Marion Kūn (Florida)|Marion Kūn]], [[Putnam Kūn (Florida)|Putnam Kūn]].
 
== Jîn-kháu ==
Volusia Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 494,630 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 500,800.
 
==Chham-khó chu-liāu==