"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin-ka-pho
~
(Sin-ka-pho)
 
Pài-thok, tī bûn-chiuⁿ sī siá 'sū-sı̍t' ê mı̍h, sī Wikipedia ê bo̍k-te̍k; ì-kiàn hoat-piáu m̄-sī chú-iàu ê bo̍k-te̍k, chhiáⁿ hoat-piáu tī pat-ūi; nā it-tēng ài tī chia hoat-piáu, chhiáⁿ siá tī thó-lūn ia̍h (talk). -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 13:55, 16 Jul 2004 (UTC)
 
== Sin-ka-pho ==
 
Hoan-gêng lâi siá! Góa kā lí chìn-chêng siá tī [[thâu-ia̍h]] ê bûn-jī sóa khì [[Sin-ka-pho]], án-ne èng-kai khah ha̍h-su. Thâu-ia̍h ū kî-tha ê lō·-iōng, chhiáⁿ liōng-kái. [[User:A-giâu|A-giâu]] 06:51, 17 Jul 2004 (UTC)
14,442

次編輯