"Thomas Kūn (Kansas)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Rawlins Kūn (Kansas)|Rawlins Kūn]], [[Decatur Kūn (Kansas)|Decatur Kūn]], [[Sheridan Kūn (Kansas)|Sheridan Kūn]], [[Gove Kūn (Kansas)|Gove Kūn]], [[Logan Kūn (Kansas)|Logan Kūn]], [[Sherman Kūn (Kansas)|Sherman Kūn]].
 
== Jîn-kháu ==
Thomas Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 7,942 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 7,948.
 
==Chham-khó chu-liāu==