"Magallón" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Agón]], [[Bisimbre]], [[Mallén]], [[Gallur]], [[Boquiñeni]], [[Luceni]], [[Pedrola]], [[Pozuelo de Aragón]], [[Alberite de San Juan]], [[Albeta]], [[Borja (Zaragoza)|Borja]].
 
== Jîn-kháu ==
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,148 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,157 lâng.
 
== Liân-kiat ==