"Albolote" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Atarfe]], [[Cogollos Vega]], [[Colomera]], [[Peligros]], [[Maracena]], [[Iznalloz]], [[Deifontes]], [[Calicasas]].
 
== Jîn-kháu ==
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 15,978 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 18,497 lâng.
 
== Liân-kiat ==