"Castellón de la Plana" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
== Tē-lí ==
Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Borriol]], [[Almassora]], [[Onda (Castellón)|Onda]], [[L'Alcora]].
 
== Jîn-kháu ==
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 172,110 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 170,990 lâng.
 
== Liân-kiat ==