"Kamakura bō͘-hú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kamakura bō͘-hú''' sī iû Tokugawa Ieyasu kiàn-li̍p ê bō͘-hú, thóng-tī Ji̍t-pún ê sî-kan sī 1192 nî kàu 1333 nî, che sî-t... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Kamakura bō͘-hú''' sī iû [[TokugawaMinamoto Ieyasuno Yoritomo]] kiàn-li̍p ê [[bō͘-hú]], thóng-tī [[Ji̍t-pún]] ê sî-kan sī [[1192 nî]] kàu [[1333 nî]], che sî-tāi hō͘ kiò chò [[Kamakura sî-tāi]].
==Kamakura bō͘-hú ê [[Cheng-î Tāi-chiong-kun]]==
# [[Minamoto no Yoritomo]]
匿名使用者