"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Sin-ka-pho: chin thong!
(Chhiam-miâ)
→‎Sin-ka-pho: chin thong!
 
Hoan-gêng lâi siá! Góa kā lí chìn-chêng siá tī [[thâu-ia̍h]] ê bûn-jī sóa khì [[Sin-ka-pho]], án-ne èng-kai khah ha̍h-su. Thâu-ia̍h ū kî-tha ê lō·-iōng, chhiáⁿ liōng-kái. [[User:A-giâu|A-giâu]] 06:51, 17 Jul 2004 (UTC)
 
: Bô khùn-jiáu! Lí [[Sin-ka-pho]] siá liáu chin hó; góa chin kā lí o-ló. Pa̍t-ūi teh kái mā kái liáu chin thong! Tī Holopedia/Wikipedia ta̍k-lâng lóng lí-sèng-te̍k siá ū tō-lí e sū-sı̍t, chin lí-sióng! Lín kám ū se̍k-sāi pêng-iú kóng Lán-lâng-ōe, mā kiò in lâi tàu chò-hóe siá! -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 16:23, 18 Jul 2004 (UTC)
 
== Chhiam-miâ ==