"Go-Kameyama Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
([[File::Emperor Go-Kameyama.jpg|thumb|right|200px|Go-Kameyama Thian-hông]] '''Go-Kameyama Thian-hông''' (後亀山天皇, {{bd|1350 nî||1424 nî|5 goe̍h 10 ji̍t}... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
[[File::Emperor Go-Kameyama.jpg|thumb|right|200px|Go-Kameyama Thian-hông]]
'''Go-Kameyama Thian-hông''' (後亀山天皇, {{bd|1350 nî||1424 nî|5 goe̍h 10 ji̍t}}), sī [[Ji̍t-pún]] [[Nanboku-tyô sî-tāi]] Lâm-tiâu ê tē 4 tāi [[thian-hông]], mā sī Ji̍t-pún ê tē 99 tāi thiân-hông, [[1383 nî]] kàu [[1392 nî]] chāi-ūi. Miâ '''Hironari''' (熙成).
 
匿名使用者